Szenvedélybetegek nappali ellátása

A szolgáltatást Intézményünk Őz utca 16. szám alatti telephelyén biztosítjuk.

 

Célja, hogy komplex szakmai segítséget nyújtsunk a szenvedélybetegséggel küzdőknek. Minél hamarabb visszaállítsuk őket arra a szintre, ami a képességeik szerint a legoptimálisabb fizikailag, pszichésen és szociálisan.

Lehetőséget biztosítunk a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatok kialakítására, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

 

A szenvedélybetegek nappali ellátása a következő szolgáltatásokat nyújtja az igénybevevők részére:

- tanácsadás

- esetkezelés

- gondozás

- igény szerint étkeztetés

- felügyelet

- háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás

- készségfejlesztés

- közösségi fejlesztés

 

A szolgáltatás igénybevétele során, többféle tevékenységre biztosítunk lehetőséget pl.: napi hetilapok olvasása, rejtvényfejtés, zenehallgatás, (társas) játékok, kreatív foglalkozás, filmklub, sportfoglalkozás.

Foglalkozásaink az ellátottak igényeinek megfelelően megvalósulhatnak egyénileg vagy csoportos keretek között, a hozzátartozók, vagy más ellátás bevonásával, a klub falain belül és kívül is egyaránt.

 

A szenvedélybetegek nappali ellátásának igénybevétele, amennyiben az ellátott csak a napközbeni tartózkodást veszi igénybe, térítésmentes.

Az étkeztetés igénybevételéért azonban térítési díjat kell fizetni, melynek mértékét Nyíregyháza MJV Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013. (II.15) rendelete határozza meg.

A szolgáltatások igénybevétele önkéntes, az igénybevételi eljárás az intézményvezetőhöz benyújtott kérelemre indul, melyhez az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét szükséges csatolni.

 

A szolgáltatást az alábbi címen érhetik el:

4400 Nyíregyháza, Őz utca 16.

Telefonszám: 0620/547-0120

A szolgáltatás hétfőtől–péntekig 800-tól 1600-ig áll az ellátottak rendelkezésére.