Közérdekű adatok

 

 

1. Szervezeti személyzeti adatok 1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Elérhetőségi adatok
II. A szervezeti struktúra
III. A szerv vezetői
1.2 A felügyelt költségvetési szervek I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatok ellátó szerv
1.3 Gazdálkodó szervezetek I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
1.4 Közalapítványok I. A szerv által alapított közalapítványok
1.5 Lapok I Lapok
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek
1.7 Költségvetési szervek  
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok   I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
III. Közszolgáltatások
IV. A szerv nyilvántartásai
V. Nyilvános kiadványok
VI. Döntéshozatal, ülések
VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
VIII. Pályázatok
IX. Hirdetmények
X. Közérdekű adatok igénylése
XI. Közzétételi listák
3. Gazdálkodási adatok 3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
IV. A működés eredményessége, teljesítmény
V. Működési statisztika
3.2 Költségvetések, beszámolók I. Éves költségvetések
II. Számviteli beszámolók
III. A költségvetés végrehajtása
3.3 Működés I. Foglalkoztatottak
II. Támogatások
III. Szerződések
IV. Koncessziók
V. Egyéb kifizetések
VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések
VII. Közbeszerzés