Adatkezelési tájékoztató

 

 

 

Adatkezelési és süti (cookie) tájékoztató

 

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ (a továbbiakban: intézmény) által, a www.szocialisgondozas.hu weboldal böngészésére és az intézménnyel a weboldalon keresztüli kapcsolatfelvételre, valamint a weboldal által használt sütikre vonatkozóan, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete  (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) alapján.

 

Az adatkezelő megnevezése:

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

 

Az adatkezelő elérhetőségei:

Nagyné Hermányos Zsuzsanna igazgató, 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2., Tel.: 42/416-083, 416-084, Tel./Fax: 42/507-680, 507-681, E-mail: gkkozpont.nyiregyhaza@t-online.hu

 

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei:

Mártonné Illés Barbara, 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2., Tel.: 42/416-083, 416-084, Tel./Fax: 42/507-680, 507-681, E-mail: gkkozpont.nyiregyhaza@t-online.hu

 

Az adatkezelés célja:

Az intézmény honlapjának, a www.szocialisgondozas.hu weboldal üzemeltetésének célja, az intézmény szolgáltatásaink bemutatása, az azokkal kapcsolatos tájékoztatások, dokumentumok, valamint az intézmény kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett közérdekű, és a közérdekből nyilvános adatok közzététele.

Weboldalunkon ugyanakkor lehetőséget biztosítunk arra is, hogy azon keresztül, a „VISSZAHÍVÁST KÉREK” funkció használatával az oldalunkon böngésző természetes személy (a továbbiakban: látogató), felvehesse a kapcsolatot intézményünkkel.

 

Az adatkezeléssel érintettek köre és az adatok forrása:

Az a látogató, aki a www.szocialisgondozas.hu weboldalt felkeresi.

 

A kezelt személyes adatok köre:

Amennyiben a „VISSZAHÍVÁST KÉREK” funkció használatával a weboldalon böngésző látogató kapcsolatfelvételt kezdeményez intézményünkkel, kapcsolatfelvétel céljából kezeljük a weboldalunkon megadott nevét, kapcsolattartás céljából e-mail címét és telefonszámát, valamint az üzenetében rögzített további adatokat és információkat, annak érekében, hogy kérdésének megválaszolása vagy ügyének intézése érdekében intézményünkön belül, azt az adott terület szakértőjéhez továbbíthassuk.

 

Az adatkezelés jogalapja az intézménnyel történő weboldalon keresztüli kapcsolatfelvétel esetében:

Az érintett látogató GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerinti hozzájárulása, melyet jelen tájékoztató megismerését és elfogadását követően, a felületen elhelyezett üres jelölőnégyzet kipipálásával ad meg.

 

A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama:

Amennyiben a „VISSZAHÍVÁST KÉREK” funkció használatával a weboldalon böngésző látogató kapcsolatfelvételt kezdeményez intézményünkkel, az adott terület szakértője a lehető legrövidebb időn belül visszahívja, vagy a megadott e-mail címén felveszi a kapcsolatot a látogatóval. A megadott személyes adatokat, a látogató ellenkező rendelkezése - pl. a kapcsolatfelvétel során történő szóbeli kérelem benyújtás - hiányában, kizárólag a látogató kérdésének megválaszolása, vagy ügye elintézésének időtartamáig kezeljük, ezt követően töröljük.

Amennyiben a kapcsolatfelvétel során, a látogató szóbeli vagy írásbeli kérelmet terjeszt elő intézményünk valamely szolgáltatásának igénybevétele iránt, kérelmét és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20.§-ban meghatározott személyes adatait nyilvántartásba vesszük, és a továbbiakban az intézményünk által nyújtott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátás biztosítása során kezelt személyes és különleges-egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó Adatkezelési tájékoztatónkban foglaltak alapján kezeljük.

 

 

Az adatok formátuma:

elektronikus

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy továbbra is bármikor választhatja az intézménnyel történő írásbeli, vagy ügyfélszolgálati elérhetőségei útján való kapcsolattartást is.

Elérhetőségi adatainkat itt találja: http://szocialisgondozas.hu/oldal/35/i-elerhetosegi-adatok

 

Az adattovábbítás címzettjei:

Az intézmény a jelen tájékoztatóban feltüntetett adatkezelésekkel összefüggésben adatfeldolgozóként veszi igénybe:

elektronikus levelezéséhez és a weboldal tárhelyszolgáltatójaként a RUTIN-Soft Kft. (cím: 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 25/A.),

a weblap karbantartásához a BERE-NET Kft.(cím: 4611 Jéke, Táncsics utca 8.) szolgáltatásait.

 

Az Adatkezelő által a személyes adatok védelmében tett garanciái:

Az intézmény betartja és betartatja a hatályos adatvédelmi rendelkezésekben meghatározott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelveket, a személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a lehető legnagyobb gondossággal jár el, az informatikai biztonság területén az észszerűen elérhető leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és eljárásokat, adminisztratív, logikai és fizikai védelmi eszközöket alkalmaz.

Az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés során megőrzi, megvédi az információt, annak érdekében, hogy csak az férhessen hozzá, aki arra jogosult.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetére megfelelő incidenskezelési tervvel rendelkezünk, az Érintettek jogérvényesítésének elősegítése érdekében adatvédelmi tisztviselőt alkalmazunk, és az igénybe vett adatfeldolgozókat felhívjuk, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

 

Tájékoztató a sütikről

A www.szocialisgondozas.hu weboldalon a lehető legteljesebb felhasználói élmény érdekében, úgynevezett sütiket (cookie) használunk.

 

A sütik használatának jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerint, az adatkezelő jogos érdeke.

A sütiket a rendszer a látogató böngészésre használt eszközén tárolja.

A sütibeállításokkal kapcsolatban felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a böngészők alapbeállítása szerint a sütik használata megengedett. A sütiket Ön törölheti a számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy azok alkalmazását letiltsa. A sütik tiltásával előfordulhat, hogy az oldal működése nem lesz teljes értékű.

Azzal, hogy Ön ellátogat a webhelyünkre, valamint azzal, hogy megnyomja az „Elfogadom a sütik használatát” gombot, tudomásul veszi, hogy a jelen tájékoztatóban írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges sütiket használjunk. Ilyen adatok az Ön számítógépének azok az adatai, amelyek webhelyünk használatakor generálódnak, illetve amelyeket a webhelyünkön használt sütik a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek.

Az automatikusan rögzített adatokat a rendszer – az Ön külön nyilatkozata vagy egyéb cselekménye nélkül – webhelyünk meglátogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezeket az adatokat semmilyen más, személyes felhasználói adattal nem kapcsoljuk össze, azaz Ön ezen adatok alapján nem azonosítható be. Az ilyen adatokhoz kizárólag a sütiket kezelő külső szolgáltatók és mi férünk hozzá.

 

Weboldalunkon a következő sütiket használjuk:

 

Besorolás

Részletek

Alapműködést biztosító sütik

A működéshez szükséges sütik a weboldal használatát segítik azzal, hogy alapvető funkciókat aktiválnak. A weboldal nem tud helyesen működni ezen sütik nélkül. Ezen sütik használatához nem szükséges a látogató külön hozzájárulása.

 

Részletek:

 

Elnevezés

Leírás

Besorolás

Lejárati idő

Típus

_csrf

Biztosítja a látogatók böngészésének biztonságát azáltal, hogy megakadályozza a webhelyek közötti kérések hamisítását. Ez a süti nélkülözhetetlen a weboldal és a látogató biztonsága érdekében, és szükséges ahhoz, hogy a felhasználók böngészhessék oldalunkat, maradéktalanul és zökkenőmentesen használhassák annak funkcióit, a honlapunkon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

Alapműködést biztosító saját süti.

A munkamenet időtartama.

Ezen süti érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatására vonatkozik, a böngészés befejeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

HTTP

PHPSESSID

Munkamenet azonosítót tartalmazó, technikai süti. Megtartja a felhasználói munkamenet állapotát az összes oldaligénylés során. Ezen süti segítségével lesz a munkafolyamat életben tartva meghatározott ideig, amíg a felhasználó be nem zárja a böngészőjét. Szükséges ahhoz, hogy a felhasználók böngészhessék oldalunkat, maradéktalanul és zökkenőmentesen használhassák annak funkcióit, a honlapunkon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

Alapműködést biztosító saját süti.

A munkamenet időtartama.

Ezen süti érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatására vonatkozik, a böngészés befejeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

HTTP

rc::c

Ez a süti különbözteti meg egymástól az embereket és a robotokat, és szükséges ahhoz, hogy a felhasználók böngészhessék oldalunkat, maradéktalanul és zökkenőmentesen használhassák annak funkcióit, a honlapunkon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

Alapműködést biztosító süti, kezdeményező, szolgáltató: Google

A munkamenet időtartama.

Ezen süti érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatására vonatkozik, a böngészés befejeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

HTML

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a sütik alkalmazásának megakadályozásával vagy a sütik törlésének következtében előfordulhat, hogy Ön nem lesz képes weboldalunk minden funkciójának vagy az elérhető szolgáltatásoknak teljes körű és zavartalan használatára, illetve, hogy a weboldal az eredetitől eltérően fog működni az Ön számítógépén, más eszközén, böngészőjében.

Internetes böngészője beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a sütik használatát, vagy módosíthatja a sütibeállításokat. A sütik kezelésére vonatkozó útmutatókat a leggyakrabban használt böngészők esetében az alábbi linkeken érheti el:

 

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/hu/kb/tovabbfejlesztett-kovetes-elleni-vedelem-az-asztal?redirectlocale=hu&redirectslug=sutik-engedelyezese-es-tiltasa

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Microsoft Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

Apple Safari:

https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy weboldalunk más webhelyekre mutató hivatkozásokat is tartalmaz.

Ezen hivatkozások kizárólag a jelen weboldal látogatóinak kényelmét szolgálják, azoknak tartalmára intézményünk hatásköre, és az általuk alkalmazott sütikre jelen tájékoztató nem terjed ki.

 

Az Érintettet megillető jogok, valamint azok érvényesítésének módja:

 

Hozzáférési jog

Amennyiben az Ön személyes adatait kezeljük, jogosult arra, hogy az intézménytől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférjen, valamint megismerje azt, hogy

- milyen személyes adatait,

- milyen jogalapon,

- milyen adatkezelési céllal,

- mennyi ideig kezeljük,

- kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatait,

- milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben azokat nem Ön bocsátotta az intézmény rendelkezésére), valamint

- alkalmaz-e az intézmény automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilaktást is, amennyiben igen, jogosult megismerni annak logikáját.

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát, az Ön erre irányuló kérésére, első alkalommal díjmentesen bocsátjuk a rendelkezésére, ezt követően, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel, melynek megállapítása az adminisztratív költségeken alapulhat.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében, kötelesek vagyunk meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését kérje. Amennyiben a helyesbített adat pontosságát hitelt érdemlően igazolni tudja, kérését legfeljebb egy hónapon belül teljesítjük, és erről értesítjük.

 

Törléshez való jog

Törléshez való jogának érvényesítésére abban az esetben van lehetősége, ha az adatkezelés nem szükséges:

  • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
  • jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az intézmény közérdekből végzett feladatainak végrehajtásához,
  • a népegészségügyet érintő közérdek alapján,
  • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, vagy
  • jogi igények előterjesztéséhez vagy érvényesítéséhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Amennyiben

- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben arra az időtartamra korlátozzuk az adatkezelést, amíg ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát);

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben), kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az intézmény korlátozza 

 

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapul, bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen. Ebben az esetben az intézménynek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy amennyiben technikailag megvalósítható, kérje azoknak az intézmény általi, másik adatkezelőhöz való továbbítását.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga

Amennyiben adatainak kezelése az Ön hozzájáruláson alapul, jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Fenti jogokat, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2. levelezési,

és a gkkozpont.nyiregyhaza@t-online.hu elektronikus levelezési címen keresztül érvényesítheti.

 

Érintetti jog gyakorlására irányuló kérelmét, az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesítjük, azzal, hogy a kérelem beérkezésének napja, a határidőbe nem számít bele.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt lehetőségünk van további két hónappal meghosszabbítani, melyről a késedelem okainak megjelölésével, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk.

 

Jogorvoslati lehetőségek:

Jogainak érvényesítése érdekében, vagy ha az intézmény adatkezelésével kapcsolatos kérdése van, forduljon bizalommal

az intézmény igazgatójához - Nagyné Hermányos Zsuzsanna, 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2., Tel.: 42/416-083, 416-084, Tel./Fax: 42/507-680, 507-681, E-mail: gkkozpont.nyiregyhaza@t-online.hu - , vagy

az adatvédelmi tisztviselőhöz - Mártonné Illés Barbara, 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2., Tel.: 42/416-083, 416-084, Tel./Fax: 42/507-680, 507-681, E-mail: gkkozpont.nyiregyhaza@t-online.hu.

Jogainak érvényesítése érdekében, ha megítélése szerint az intézmény, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó, a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli, joga van bírósághoz fordulni.

A pert - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

A törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Joga van továbbá vizsgálatot kezdeményezni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefonszám: +361/391-1400 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

 

Nagyné Hermányos Zsuzsanna

s.k.

igazgató