Demens személyek nappali ellátása

A szolgáltatást Intézményünk Vécsey köz 2. (1. sz. Idősek Klubja) és Család u. 11. (9. sz. Idősek Klubja) szám alatti telephelyén biztosítjuk.

Célja, hogy az egyedül vagy hozzátartozóval, saját otthonukban élők számára, állapotuknak és speciális szükségleteiknek megfelelő, az igénybe vevők szociális helyzetének javításában, egészségük megőrzésében, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújtson. Fontos területe a demenciával küzdők közösségi életének, a helyi igényeknek megfelelő, rendszeres napi programok, foglalkozások szervezésével és a folyamatos gondozói felügyelet biztosításával, annak érdekében, hogy az izolációt megszüntetve, az életminőséget megőrizve vagy javítva, biztonságban, tevékenyen, jó közérzettel teljenek az ellátottak mindennapjai.

 

Klubjaink a következő szolgáltatásokat nyújtják az igénybevevők részére:

  • igény szerint étkeztetés
  • szabadidős programok
  • orvosi javaslatra történő gyógyszeradagolás, vérnyomásmérés, vércukorszint mérés, szűrővizsgálatokon történő részvétel megszervezése
  • szakellátásokhoz való hozzájutás segítése
  • mentális gondozás
  • az alapvető higiéniai szükségletek kielégítése lehetőségének és az ellátottak személyes ruházata tisztításának biztosítása
  • hivatalos ügyek intézésében történő segítségnyújtás
  • sajtótermékek, könyvek, társasjátékok, tömegkommunikációs eszközök igénybevételi lehetőségének biztosítása,
  • generációk közötti együttműködés segítése különböző programok szervezésével
  • a társadalmi aktivitás megőrzése érdekében nyugdíjas szervezetekkel történő kapcsolattartás

 

A demens személyek nappali ellátásának igénybevétele, amennyiben az ellátott csak a napközbeni tartózkodást veszi igénybe, térítésmentes.

Az étkeztetés igénybevételéért azonban térítési díjat kell fizetni, melynek mértékét Nyíregyháza MJV Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013. (II.15) rendelete határozza meg.

A szolgáltatások igénybevétele önkéntes, az igénybevételi eljárás az intézményvezetőhöz benyújtott kérelemre indul, melyhez orvosi igazolást vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi zárójelentést és

a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a rehabilitációs szakértői szerv vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményét szükséges csatolni.

 

A demens személyek részére nappali ellátást biztosító klubjainkat a következő címeken és telefonszámokon érhetik el:

 

1. sz. Idősek Klubja
Nyíregyháza, Vécsey köz 2.
Tel: 20/298-3270

 

9. sz. Idősek Klubja
Nyíregyháza, Család u. 11.
Tel: 20/298-3333

  

 

Klubjaink hétfőtől –péntekig 800-tól 1600-ig állnak a klubtagok rendelkezésére.