Fogyatékos személyek nappali ellátása

Intézményünkről:

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása Nyíregyháza város elsőként létrehozott intézménye, amely fogyatékkal élő, felnőtt korú embereknek nyújt szolgáltatást, ami közel 30 éves múltra tekint vissza.

Engedélyezett férőhelyeink száma:35 fő, ebből fejlesztő foglalkoztatásban részt vevők száma: 20 fő

 

I.) Nappali ellátás keretein belül:

Célja rehabilitációs és szocioterápiás szemléletű foglalkoztatás biztosításával az ellátottak egyéni szükségleteire épített folyamatos fejlesztése, annak érdekében, hogy minél nagyobb önállóságra tegyenek szert, és a képességeik, készségeik szinten tartása, fejlesztése, csökkentve ezzel a másoktól való függés, kiszolgáltatottság negatív életérzését.

 

Szolgáltatásaink köre:

 • a szabadidő szervezett eltöltésének szervezése
 • az önellátó képesség fenntartása és javítása
 • kreatív tevékenységek (festés, sógyurmázás, varrás, subázás, gyöngyfűzés,)
 • irodalmi klub
 • szocioterápiás foglalkozások (memóriafejlesztés, agytorna, zeneklub)
 • filmklub
 • mozgásfejlesztés (kondicionáló torna, kosár – és röplabda, futtball, asztali tenisz, tollasozás)
 • szabadidős tevékenységek (kirándulás, múzeum, kiállítás– és színházlátogatás)
 • tánc és színi csoport (rendezvényeken, fesztiválokon való fellépések)
 • saját szervezésű táncos – zenés programok (farsang, mikulástánc, nőnapi ünnepség, stb..)

 

Ajánlott programok:

Hétfő: szocioterápia, ügyeskedjünk - kreatív foglalkozás, mozgásfejlesztés

Kedd: szocioterápia, mozgásfejlesztés, zeneklub

Szerda: irodalmi csoport, szocioterápia, kreatív foglalkozás

Csütörtök: mozgásfejlesztés, filmklub

Péntek: szabadidős foglalkozások

 

A fogyatékos személyek nappali ellátásának és az étkezés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni, melynek mértékét Nyíregyháza MJV Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013. (II.15) rendelete határozza meg.

A szolgáltatások igénybevétele önkéntes, az igénybevételi eljárás az intézményvezetőhöz benyújtott kérelemre indul, melyhez a fogyatékosság fennállásának igazolása céljából

- a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői véleményét, vagy

- a fogyatékosság jellege szerinti szakorvosi leletet, vagy

- az Szt. 65/C.§ (5) bekezdése szerinti dokumentumot (fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka, illetve magasabb összegű családi pótlék  megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozat vagy más okirat, vagy az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvélemény) szükséges csatolni.

 

II.) Fejlesztő (szociális) foglalkoztatás

Intézményünk 2006 októberében indította el a foglalkoztatást, akkor még szociális foglalkoztatás keretében.

2017. április 1-től a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 99/C. § (1) bekezdésének b) pontja alapján, a szolgáltatás új megnevezése fejlesztő foglalkoztatás, de tartalma nem változott.

A foglalkoztatás az Intézmény szakmai programja szerint történik

Az ellátott meglévő készségeire, képességeire épített, korának, fizikai állapotának megfelelő programot biztosítunk, egyéni foglalkoztatási terv alapján.

 

A fejlesztő foglalkoztatás alapszabályai:

 • A foglalkoztatás intézményi jogviszonyhoz kötött.
 • A jogosultakkal Fejlesztési szerződést kötünk.
 • Az ellátottak maximum napi 4 órát, heti 20 órát dolgoznak
 • A foglalkoztatásban való részvételhez rehabilitációs alkalmassági vizsgálat eredményeképpen kiadott, hatályos, munka-rehabilitációt javasoló szakvélemény, vagy foglalkozás-egészségügyi orvos, munka-szakpszichológus vagy munka- és szervezet-szakpszichológus javaslata szükséges.

 

A fejlesztő foglalkoztatás keretén belül, az intézmény az alábbi engedélyezett munkatevékenységeket végzi

 • Divatékszergyártás
 • Általános épülettakarítás
 • Zöldségféle, dinnye, gyökér-gumós növények termesztése
 • Zöldterület-kezelés
 • Egyéb. máshová nem sorolható feldolgozóipari tevékenység

 

A fogyatékos személyek részére nyújtott nappali ellátást a következő címeken és telefonszámokon érhetik el:

4400 Nyíregyháza, Őz utca 16.

Tel.: 0620-338-2188

 

Nyitvatartásunk: hétfőtől – péntekig 8.00 – 16.00 között