Idősek Otthona

Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35.
Maczaliné Bihary Enikő, Tel.: (20) 574 – 3800

Nagyobb térképre váltás
Nyíregyháza – Oros, Rozsnyai u. 8.
Elekné Gyurecska Mária, Tel.: (20) 580 – 1401

Nagyobb térképre váltás

Mit kell tudni az idősek otthonáról?

1997-ben Oroson – Rozsnyai út. 8. szám alatt megszűnt a gyógyszertár és felszabadult a gyógyszerész szolgálati lakása. A műemlék jellegű épület felújítását el kellett végezni. A felújítással egyidejűleg 20 férőhelyes tartós, bentlakásos idősek otthonát alakítottunk ki. A szükséges pénzügyi forrást a Népjóléti Minisztériumtól, pályázat útján nyertük el.

Az intézet két telephelyen működik.

A Pacsirta utcán 7 kétágyas, 7 háromágyas és 2 négyágyas lakószoba van. Két szobához közvetlenül kapcsolódik a fürdőszoba, míg a többi lakószobában elhelyezettek 7 fürdőszobát használhatnak. Az idősek három társalgót használhatnak, melyek étkezéskor ebédlő funkciót is betöltenek. A harmadik társalgó kialakítására 2001-ben került sor, a Nyugdíjasház kialakításakor. Jól felszerelt orvosi rendelőben naponta biztosított a háziorvosi ellátás. A dolgozók részére nővérszoba és öltöző biztosított.

Saját kivitelezésben megoldottuk a küszöbök eltávolításával az akadálymentes közlekedést. Minden lakószobában telefonkészülék van, így az időseket hozzátartozóik közvetlenül hívhatják.

Oroson 5 négyágyas szobában 20 idős személyt gondozunk. Minden szobához külön vizesblokk tartozik. Egy nagy társalgóban biztosított a közös programok szervezése, TV és VIDEO nézés. A társalgó étkezési időben ebédlő funkciót is betölt. Korszerűen felszerelt háziorvosi rendelőben biztosított az orvosi ellátás.  Az Otthonban melegítőkonyháról biztosítjuk az élelmezést. A főzőkonyha a Pacsirta utcai telephelyen van, ahol átlagosan 350 adag ebédet főzünk, a két telephelyen működő Családias Ellátást Biztosító Idősek Otthona gondozottjainak, a városban működő nappali ellátást nyújtó idősek otthonainak, továbbá szociális étkeztetést igénybevevőknek.

A mosási feladatokat saját mosodában, a Pacsirta utcán végezzük. A mosoda az idősek otthonain kívül a központi orvosi ügyelet textíliáit is mossa, illetve vasalja.

Az intézménybe való bejutás feltételeiről tájékoztatást adnak a munkatársak, és az elhelyezést kérőket várólistán előjegyzik. A gondozottakkal ismertetik a házirendet, valamint az intézmény vezetője megköti a megállapodást, tájékoztatást ad a gondozási díj összegéről. A felvételre váróknak bemutatjuk az intézetet és összeismertetjük az intézet lakóival. A felvételi előjegyzéstől az intézetbe való bekerülésig a várakozási idő átlagosan tíz hónap. Gyakran előfordul, hogy a felvételre várók más otthonban nyernek elhelyezést mire férőhelyüket intézetünkben, elfoglalhatnák. A felvételre várók száma átlagosan 20-25 fő. A felvételre várókat két lépcsős előgondozásba vesszük.  (I. Előgondozás a kérelem beadását követő 20 munkanapon belül, a II. Előgondozás az intézménybe történő beköltözést megelőző 10 munkanap)

Ennek megfelelően a szociális munkás és a főnővér a felvételre várókat tartózkodási helyükön meglátogatja, és körülményeiket, egészségi állapotukat dokumentálja, valamint az I. előgondozás alkalmával elkészítik a gondozási szükséglet vizsgálatát. A jogszabályban meghatározott szempontok szerint Igazolás készül arról, hogy az adott személy napi 4 óra gondozást igényel-e vagy sem.

Ha az intézetben szabad férőhely keletkezik, az előjegyzés sorrendjében, írásban értesítjük a férőhelyre várakozót, vagy hozzátartozóját. Az Igazolás kiállítását követően az intézmény vezetője elindítja a felvételre váró személy jövedelemvizsgálatát. Majd ezt követően kerülhet sor az intézménybe való beköltözésre.

A járóképes gondozottak a felvételig többször látogatást tesznek az intézetbe.

A sorrendiségtől való eltérést az intézet igazgatója engedélyezheti.

Az intézménybe történő felvétel:

A felvételkor az intézet megköti a megállapodást, aláíratjuk, hogy a házirendben foglaltakat tudomásul veszi, bemutatjuk a szolgálatot teljesítő ápoló nőket. Felvételt követően 24 órán belül az intézet orvosa egészségi állapotával kapcsolatos dokumentációt, kórházi zárójelentéseket áttanulmányozza, és a gondozottat megvizsgálja. Meghatározza a rendszeresen szedett gyógyszereket, és ezeket rögzíti.

A szobatársaival megbeszéljük, hogy milyen személyes szükségletét meghaladó tárgyakat fog behozni, és azokat a szobatársakkal együtt hogyan fogják használni / pl: hűtőszekrény, TV, varrógép, stb. / Kisebb emléktárgyak behozását mindig biztosítjuk / pl: szarvas agancs, festmények, szőnyeg, kisebb bútorok /.

A hozzátartozókat megkérjük, hogy a felvételt követően gyakrabban látogassák a gondozottat és a közvetlen kapcsolatot tartó ápolónővel is konzultáljanak a beilleszkedésről. A család segítségével általában két hét alatt megszűnnek a felvételkor esetenként tapasztalható zavarok, és kialakul az új környezetben a biztonságérzet.

A család nem megfelelő együttműködése esetén a beilleszkedési idő két hónapig is megnyúlik.

Az intézeti lakók átlagéletkora 82 év.

A magas átlagéletkor megnehezíti a gondozottak foglalkoztatását. Az intézet ehhez a tárgyi feltételeket a személyes kéréseknek megfelelően biztosítja. Az intézet kertjében az intézet által vásárolt virágpalántákat elültetik és sajátjukként gondozzák. A férfiak környezetükben kisebb szerelési (zár javítás, képek felszögezése) végeznek. Részt vesznek zöldségek, zöldbab, zöldborsó tisztításában.

A magas életkorral magyarázható, hogy évente átlagosan 6-7 haláleset történik. Az intézet fennállása óta 4 fő távozott más intézménybe, vagy családjához. A gondozottak az intézetben átlagosan hét évet töltenek.

Programok, szolgáltatások:

Kiemelt figyelmet fordítunk a magányosság érzés megelőzésére. Az intézet társalgóinak rendszeres látogatói a hozzátartozókon kívül idősekkel foglalkozó civilszervezetek, egyházak, akik kulturális programokat biztosítanak. Heti gyakorisággal vannak egyházi rendezvények, istentiszteletek. Közös magnóhallgatások, közös éneklések, VIDEO filmek nézése rendszeres. Heti gyakorisággal csoportos idős gyógytornát szerveznek az ápolónők. Gyógytornász segítségével – az ápolónők képzésével – az ágyban fekvőket naponta tornáztatják.

Az intézeten kívüli programok is rendszeresek. Az érdeklődők részére közös színházlátogatásokat, kirándulásokat szervezünk. / Állatpark, Máriapócs, Harangod, stb. /

Az intézeti lakók egészségi állapota nagyon különböző. Egyharmad részük aktív, szívesen részt vesz a szervezett programokban. Önállóan rendszeresen kijárnak a városba, saját maguk is szervezik programjaikat.

Mintegy 20 fő aktív, de pszichés gondozásra szorulnak. 20 fő ágyban fekvő, nagyon aktív ápolásra szorulnak.  A rendszeres tornáztatásnak, mozgatásnak és kényelmi eszközök használatának köszönhetően intézetünk lakói körében évek óta nem fordult elő decubitus (felfekvés).

Minden gondozott részére az egészségi állapotát figyelembe véve, személyre szabott ápolás-, gondozás folyik. Igyekszünk biztosítani minden ellátást az intézetben, amit a saját lakásában önállóan élő idős ember igénybe vehet. Így gyógy szanatóriumi kezelésen is részt vesznek gondozottjaink, ahová ápolónői kísérettel, intézeti gépkocsival szállítjuk a beutaltat.  Évente biztosítjuk a tüdőszűrésen való részvételt. Ameddig a szűrő autóbusz működött, addig az intézet területén történt a szűrés. Az utóbbi két évben gépkocsival szállítjuk a Tüdőszűrő Állomásra az időseket.  Az idős korral járó pszichés zavarok megelőzése, szükségszerinti gyógyítása érdekében pszichiáter szakorvost is alkalmazunk mindkét telephelyen.

Az idős emberek döntően saját ruházatukat használják. Ezeknek a tisztítása, mosása elkülönítve történik. Naponta háromszori étkezést biztosítunk. Az étrend összeállításánál figyelembe vesszük az intézet orvosának véleményét. Az étlap összeállításánál az intézeti lakók kérése, véleménye az irányadó.

Személyre szabott diétás étkezéseket is igyekszünk biztosítani.

Az intézetben Érdekvédelmi Fórumot működtetünk.

Az Intézményben 1 fő ápolási igazgató, 17 fő ápolónő, 2 főnővér, 1 fő szociális munkás, 1 fő dietetikus, 1 fő foglalkoztatás szervező, és egy 1 fő gyógymasszőr dolgozik.