Tájékoztatás térítési díj változásról
2023. 04. 05.

Ahogyan az Ön előtt ismert, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért - kivéve, ha az Szt. másként nem rendelkezik - térítési díjat kell fizetni, melynek mértékét a fenntartó rendeletben határozza meg.